سازمان نظام پزشکی

آشنایی و اطلاع رسانی از قوانین پزشکی (گردآوری شده)

یکشنبه ۲۸ فروردین ۰۱

آشنایی با سازمان نظام پزشکی و فعالیت های آن

۶۲ بازديدسازمان نظام پزشکی ایران یک سازمان حقوقی است که موظف به اجرایی کردن قوانین مرتبط با امور پزشکی می‌باشد. این سازمان که قدیمی‌ترین سازمان غیردولتی بعد از کانون وکلا محسوب می‌شود، در 17 دی‌ماه سال 1335 تأسیس گردید. ریاست اولین دوره سازمان نظام پزشکی آقای دکتر منوچهر اقبال بود. پس از ایشان افرادی نظیر دکتر محمدعلی حفیظی، دکتر منافی، دکتر ایرج فاضل، دکتر سید شهاب‌الدین صدر و دکتر محمدرضا ظفرقندی ریاست این سازمان را بر عهده داشتند. دکتر علیرضا زالی نیز در ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی کشور موفق به اخذ اکثریت آراء شد؛اما ریاست جمهوری وقت( محمود احمدی نژاد ) از امضای حکم وی امتناع ورزید. 4 ماه بعد با تنفیذ حکم ریاست دکتر زالی توسط دکتر حسن روحانی ، وی ریاست سازمان نظام پزشکی را بر عهده گرفت.  در حال حاضر و بعد از برگزاری هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی نیز، دکتر ایرج فاضل مجدداً به عنوان ریاست این سازمان برگزیده شدند.

تجدید نظر در مجازات قصور پزشکی چگونه ممکن است؟

۱۱۶ بازديدقصور پزشکی
 جزو مواردی است که طی چند سال اخیر به کرات در رأس اخبار قرار گرفته و انتقادات بسیاری را متوجه جامعه پزشکی کرده است. از مرگ در اثر بیهوشی در عمل جراحی زیبایی بینی گرفته تا ماجرای بخیه زدن صورت کودک اصفهانی و… .

چناچه اقدامات پزشکان و پیراپزشکان خارج از ضوابط فنی و رعایت موازین علمی و پزشکی باشد و در نتیجه آن ضرر و زیانی متوجه بیماران شود، از دو حالت خارج نیست:

بررسی اهداف سازمان نظام پزشکی و اختیارات آن

۱۸۵ بازديد

فصل اول - تعریف، اهداف:

  • تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلامی در کلیه امور پزشکی
  • تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی
  • مشارکت در جهت ارتقای سطح دانش پزشکی
  • حفظ و حمایت از حقوق بیماران
  • حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی
  • تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای ذی‌ربط در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی