روتین پوستی

آشنایی و اطلاع رسانی از قوانین پزشکی (گردآوری شده)

دوشنبه ۰۸ خرداد ۰۲

مراقبت های پوستی در طول شبانه روز را جدی بگیرید

۲۱۲ بازديد
ترتیب استفاده از محصولات مراقبت پوست از اهمیت زیادی برخوردار است. استفادهٔ هم‌زمان از چندین کرم ترمیم‌کننده و به همراه محصولات مراقبتی چیزی جز آسیب به همراه نخواهد داشت. برای داشتن پوستی صاف و روشن محصولات مراقبت از پوست را باتوجه‌به نوع جذب آنها استفاده کنید. همهٔ ما می‌دانیم در زمان خواب، سلول‌های پوست شروع به اصلاح و بازسازی می‌کنند. بنابراین شرایط پوست و محیط، برنامهٔ استفاده از کرم‌ها را هنگام شب و روز تغییر خواهد داد.