خطرات شیمیایی ضدعفونی کننده ها

آشنایی و اطلاع رسانی از قوانین پزشکی (گردآوری شده)

یکشنبه ۲۱ فروردین ۰۱

خطرات و عواراض استفاده نادرست از ضدعفونی کننده ها

۶۰ بازديدبسیاری از فرآورده‌های ضدعفونی کننده ضد انباشت کننده زیستی هستند. آنها توسط بدن از بین نمی‌روند و می‌توانند در بافت‌های بدن جمع شوند. ضدعفونی کننده ها مواد شیمیایی هستند که برای کنترل، جلوگیری یا ازبین‌بردن میکروب‌های مضر استفاده می‌شوند. کارکنان بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مراکز پرورش طیور، کارخانه‌های تولید مواد غذایی، سرویس‌های بهداشتی و غیره غالباً برای ازبین‌بردن بیماری‌های ایجاد شده از میکروب‌ها و میکروارگانیسم‌های آسیب‌زا از ضدعفونی ‌کننده‌های شیمیایی استفاده می‌کنند. در صورت عدم استفاده صحیح، مواد ضدعفونی کننده شیمیایی می‌توانند خطرناک باشد. برخی از مواد ضدعفونی‌کننده شیمیایی قابل اشتعال بوده و مواد منفجره هستند. همه ضدعفونی‌کننده‌های شیمیایی، به‌خودی‌خود برای موجودات زنده به طور بالقوه مضر و یا سمی هستند و مانند سایر مواد سمی، با ورود به بدن می‌توانند برای انسان مضر باشند.