جریمه دخالت در امور پزشکی و مستندات

آشنایی و اطلاع رسانی از قوانین پزشکی (گردآوری شده)

چهارشنبه ۲۴ فروردین ۰۱

جریمه دخالت در امور پزشکی و مستندات

۶۳ بازديدهنگامی یک پزشک میتواند به شغل دکتری و طبابت اشتغال یابد که مدرک تحصیلی مربوطه و پروانه اشتغال لازمه را از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی دریافت نموده باشد. لذا داشتن پروانه رسمی حسب مورد، ضروریست. دخالت در امور پزشکی جرم میباشد. در بخش به بیان جریمه دخالت در امور پزشکی و مستندات آن پرداخته میشود.

 

دخالت غیرمجاز در امور پزشکی به چه معناست؟

هنگامیکه فردی بدون داشتن صلاحیت و پروانه رسمی به یکی از امور پزشکی و یا دارویی اشتغال میورزد، مرتکب جرم دخالت در امور پزشکی شده است. خوب است بدانید اگر کسی دارای تجربه و تخصص و مهارت کافی و لازم باشد و حتی جانب احتیاط را رعایت نماید و مرتکب هیچ بی احتیاطی و بی مبالاتی نشود، بازهم اگر بدون داشتن پروانه پزشکی و دارویی به اشتغال به این موارد مبادرت ورزد، مرتکب جرم شده و متحمل جریمه دخالت در امور پزشکی میشود.  خوب است بدانید که چه مجازات و جریمه دخالت در امور پزشکی به شما تعلق خواهد گرفت.

 

چه کسی به جریمه دخالت در امور پزشکی محکوم میشود؟

وفق قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن فاعل و مرتکب این جرم هر کسی میتواند باشد و برای فاعل و مباشر صفت و ویژگی خاصی شرط نشده است. به دیگر سخن، اگر فرد عادی جامعه به ارتکاب افعال مجرمانه در ماده ۳ قانون مرقوم بپردازد، مستحق جریمه دخالت در امور پزشکی میشود و همینطور است اگر پزشکی مثلا پزشک عمومی به انجام کاری در رشته طبابت مبادرت نماید که نیازمند تخصص و پروانه مربوطه است، محکوم به پرداخت جریمه دخالت در امور پزشکی میشود.

جریمه دخالت در امور پزشکی چقدر است؟

ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

هرکس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده ۱ کند یا پروانه خود را به دیگری واگذار یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۳ سال و پرداخت جریمه نقدی از ۵ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جریمه از ۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.

اصلاحیه به موجب مصوبه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ مجلس شوراى اسلامى

تبصره ۱

واردات و صادرات و خرید و فروش داور بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۳) محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین تکلیف (از نظر قابل مصرف و غیرقابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲

در صورتى که هر یک از مسئولین موضوع ماده (۳) و یا مسئولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکى مبادرت به خرید و فروش غیرقانونى موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خوددارى و یا موجب اخلال در نظام توزیع دارویى کشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۳) به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم خواهند شد.

تبصره ۳

کلیه فرآورده‏هاى تقویتى، تحریک‏ کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى اعلام و منتشر مى‏گردد جزء اقلام دارویى است.

تبصره ۴

در مواردى که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکى یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید، وراث او مى‏توانند، با ارائه گواهى تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفى یک نفر به‏عنوان مسئول فنى واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، درخواست صدور پروانه مسئولیت فنى موقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مکلفند ظرف مهلت یاد شده با ارائه دادنامه حصر وارثت نسبت به معرفى شخص واجد شرایط قانونى دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید اقدام کنند. در غیر اینصورت مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تعطیل خواهد شد.

تبصره ۵

فهرست داروهای دامی هر ساله مشترکا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی تهیه و اعلام خواهد شد. مجازاتهای مربوط به جرایم مرتبط با داروهای انسانی در این ماده در مورد داروهای دامی هم مجری خواهد بود.

تبصره ۶

به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامى رسیدگى خواهد شد.

لذا وفق ماده مرقوم جریمه دخالت در امور پزشکی تعیین و مورد حکم و درصورت تکرار مورد تشدید قرار میگیرد.

مجازات دخالت در امور پزشکی چگونه است؟

وکیل جرایم پزشکی میگوید: خوب است بدانید به دلیل عدم مهارت و تخصص شخص مداخله کننده و فاعل این جرم، علاوه بر جریمه دخالت در امور پزشکی حسب مورد به مجازات مربوطه نیز محکوم میشود. زیرا به جرم او در دادسرای ویژه جرایم پزشکی نیز رسیدگی میشود. بعنوان مثال تصور نمایید یک پزشک عمومی مبادرت به دندانپزشکی میکند و یا در مطب شخصی اش به جراحی زیبایی از قبیل لیپوماتیک، لیپوساکشن و تزریق انواع ژل و بوتاکس اقدام مینماید. در فرض تنظیم شکواییه و طرح پرونده کیفری و دعوا علیه ایشان، به دلیل اسیب و خسارتی که به بار اورده است مسئول پرداخت دیه بعنوان کیفر مالی و مجازات علاوه بر جریمه دخالت در امور پزشکی میشود.

اعمال و افعال موجب جریمه دخالت در امور پزشکی

اشتغال به امور پزشکی، دارویی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی موجب محکومیت مرتکب به جریمه دخالت در امور پزشکی میشود. همچنین تاسیس یکی از موسسات پزشکی بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی موجب محکومیت مرتکب به جریمه دخالت در امور پزشکی میشود. مضافا اینکه خرید و فروش غیرقانونی تجهیزات و ملزومات پزشکی و خودداری از توزیع و ارائه خدمات مرتبط پزشکی موجب محکومیت مرتکب به جریمه دخالت در امور پزشکی میشود.

نکته: خوب است بدانید واگذاری و استفاده غیرمجاز از پروانه نیز مشمول جریمه برای شخص خاطی و مرتکب است.

مطالبه دیه نیز ممکن است

خوب است بدانید اگر از شخصی تحت عنوان دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و دخالت غیرمجاز در طبابت و یا جراحی زیبایی شکایت نموده اید، و از بابت فعل و کار ایشان متحمل آسیب و صدمه شده اید، میتوانید جبران خسارت وارده بر بدن خود را از او بخواهید. این جبران خسارت به معنای تعیین دیه بر حسب میزان آسیبی ایت که به شما وارد شده است.

 

وکیل برای شکایت دخالت در امور پزشکی

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران مفتخر اس به در اختیار داشتن کادر مجرب و متخصص از وکلای پایه یک دادگستری که بصورت تخصصی در دعاوی پزشکی و دارویی فعالیت مینمایند. وکیل خوب و متخصص در جلسات مشاوره حقوقی خویش با موکل موضوع پرونده را از جمیع جهات مورد بررسی قرار داده و اذعان میدارد که موضوع شامل جریمه دخالت در امور پزشکی میشود یا خیر و مجازات ان را حسب فعل و نتیجه رخداده به شما عنوان میدارد. جهت مشاوره با وکیل دعاوی پزشکی و یا تنظیم شکایت دخالت در امور پزشکی با ما تماس بگیرید.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.