مجازات های انتظامی پزشكان

آشنایی و اطلاع رسانی از قوانین پزشکی (گردآوری شده)

شنبه ۲۰ فروردین ۰۱

تخلفات انتظامی پزشکی شامل چیست؟

۱۰۷ بازديد
گرچه پزشک در اقداماتی که به منظور درمان است، اگر برائت بگیرد، مسئولیتی ندارد، در عین حال اگر در اثر قصور یا عمد پزشک به بیمار آسیبی وارد شود، حسب مورد چنانچه عمدی یا غیرعمد باشد، طبق مقررات جنایات عمد و شبه عمد عمل خواهد شد، ضمن اینکه تخلف انتظامی نیز محسوب شود. در اینصورت علاوه بر تحمل کیفر و پرداخت خسارت، ممکن است پروانه اش بر اساس مقررات انتظامی برای دوره ای تعلیق یا در مواردی لغو و برای همیشه از اشتغال در این حرفه ممنوع می گردد.

آشنایی با تخلفات انتظامی پزشکان

۱۳۳ بازديد


وکیل جرایم پزشکی در مقاله های پیشین، جرایم پزشکی و نحوه شکایت از پزشک مجرم و همچنین انواع جرایمی که از سوی پزشکان قابل ارتکاب است را طی مقاله هایی با عنوان، وکیل جرایم پزشکی | جرایم و تخلفات پزشکی، وکیل شکایت از پزشک، شکایت از پزشک متخلف، برای شما عزیزان شرح داده است. در مقاله حاضر وکیل جرایم پزشکی قصد دارد تا به بررسی تخلفات انتظامی پزشکان و تشریح آن برای شما عزیزان بپردازد.

تخلف پزشکی به چه معناست؟

تخلفات انتظامی پزشکان یکی از انواع تخلف است که در اصناف مختلف قابل ارتکاب است. تخلف به طور کلی به این معنی است که وقتی شما در صنف یا شغلی قرار دارید و مقررات خاصی برای آن در نظر گرفته می شود و شما آن مقررات را زیر پا می گذارید مرتکب تخلف شده اید به عبارتی دیگر تخلف یک تعهد قراردادی است که شما با قبول آن متعهد می شوید تا در چارچوب آن تعهدات حرکت کرده و از آن سرپیچی نکنید. مقررات صنفی ممکن است برای حفظ شئونات یا سلامت افراد شاغل در آن صنف در نظر گرفته شود.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل جرایم پزشکی | جرایم و تخلفات پزشکی

تفاوت تخلفات انتظامی پزشکان با جرایم پزشکی

تخلفات انتظامی پزشکان با جرایم پزشکی دارای تفاوت هایی است که وکیل جرایم پزشکی در ادامه بدان خواهد پرداخت:

تفاوت محتوایی تخلفات انتظامی پزشکان با جرایم پزشکی

تخلفات انتظامی پزشکان با جرایم پزشکی از نظر محتوایی دو مقوله کاملا جدا می باشند چرا که، جرم به طور کلی در قانون اینگونه تعریف شده است، هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات در نظر گرفته باشد، بنابراین زمانی می توان فردی را طبق قانون مجازات کرد که مرتکب فعلی شده باشد که در قانون منع شده است اما تخلف و به طور اخص تخلفات انتظامی پزشکان به مواردی گفته می شود که در قانون نیامده و یک تعهد خصوصی بین صنف و اهالی آن می باشد، به عبارت دیگر حرفه پزشکی نیز مانند سایر حرفه ها برای رعایت شئونات و سلامت پزشکان و بیماران یک سری مقررات را در نظر گرفته است که رعایت این مقررات برای پزشکان اجباری می باشد و هر پزشکی که این مقررات را رعایت نکند مرتکب تخلف شده است.