جنایت در عمل جراحی

آشنایی و اطلاع رسانی از قوانین پزشکی (گردآوری شده)

پنجشنبه ۲۵ فروردین ۰۱

جرائم ناشی از اعمال جراحی زیبایی و مجازات های مواجه با آن

۱۵۱ بازديد

جراحی زیبایی به عنوان چالشی جدی در عرصه جامعه، معضلات حقوقی متعددی را نیز موجب گردیده است. بر این اساس واکاوی مواد قانونی مرتبط با مسوولیت کیفری پزشک جهت تبیین و تنسیق جرائم و مجازات های قابل ارتکاب و اعمال پیرامون این اعمال بایسته به نظر می رسد. این جرائم را می توان مشتمل بر جرائم عمدی و جرائم غیر عمدی دانست. جرائم عمدی دارای زمینه وقوع در این اعمال جراحی، با توجه به ویژگی های آن ها، مواردی چون تبلیغات گمراه کننده، افشای اسرار بیماران و نقض حریم خصوصی می باشند که وفق قوانین، مورد مجازات قرار می گیرند، اما مهم ترین صور جرائم در حوزه اعمال جراحی زیبایی، جرائم غیرعمدی ناشی از تقصیر پزشکی است که با تدقیق در بند ج ماده 158 و ماده 495 قانون جدید مجازات اسلامی و ملاحظه اوصاف جراحی های زیبایی، عمدتا با عناوین مجرمانه عدم رعایت قاعده تناسب، نقض تعهد تشدیدیافته درمانی، تقصیر در کسب رضایت آگاهانه و فقدان صلاحیت علمی و تجربی کافی جهت انجام عمل جراحی، قابل معرفی می باشند، اگرچه در قانون مجازات تمامی این صور با ضمانت اجرای دیه مواجه شده اند، لیکن کماکان می توان با عنایت به ماده 616 قانون تعزیرات و ماده 68 قانون مجازات جدید، قائل به امکان حبس پزشک مقصر و یا حکم جایگزین به جریمه نقدی برای او بود. مضافا این که مجازات های انتظامی نیز در انتظار پزشکان خاطی خواهد بود
متن کامل در سایت sid