گلخانه چیست؟

https://www.dee-dee.net/2019/10/10/7b6zpo2 https://www.emergencyassistltd.co.uk/zqvpsljg4lx گلخانه به فضای محدودی اطلاق می­شود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال داشته باشد. طبق این تعریف از جمله عملکرد گلخانه، فراهم کردن شرایط محیطی لازم و مورد نیاز محصولی معین است. گل­خانه­ ها بر حسب اینکه چه نوع مصالح ساختمانی در آن‌ها بکار برده شده است به نوع ثابت و متحرک تقسیم‌بندی می شوند. گلخانه­ های https://southhealthdistrict.com/2019/10/k4qlu6i ثابت، به گل­خانه ­هایی گفته می‌شود که مصالح ساختمانی بکار رفته در آن‌ها از جنس پایدار و با دوام باشد.

https://cbmsociety.org/7v2i3n1zis

پس باید سالیان سال از آن‌ها استفاده کرد.