جریان هوا در گلخانه

جریان هوا در گلخانه

http://northparkvikings.ca/2019/10/10/7pp54v32s گردش هوا در https://www.dee-dee.net/2019/10/10/89jd1565nux ساخت https://www.ncco-usa.org/2019/10/10/sxcmr11 گلخانه ضروری است. وقتی که یک گیاه در معرض جریان هوای تازه درخارج از گلخانه باشد، هوای تازه در نزدیکی برگها تأمین شده و گیاه می تواند اکسیژن پس داده و از دی اکسید کربن تازه استفاده نماید. جریان هوا همچنین به پایین نگه داشتن رطوبت نسبی و کنترل دما در گلخانه کمک می نماید . گلخانه های تجاری به همه نیازمندی های اشاره شده در بالا و حتی بیشتر از آن وابسته اند. در یک https://southhealthdistrict.com/2019/10/rlwn8ei گلخانه تجاری هدف اصلی سود دهی است؛ برای رسیدن به این هدف، گلخانه باید از لحاظ تأمین شرایط محیطی مطلوب کارآمد باشد. نور و دمای گلخانه باید به طور سخت و جدی کنترل شود. اخیراً کامپیوترها برای چنین کنترل هایی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین وجود گازهای سمی و گرد و غبار در گلخانه ممکن است یک مشکل جدی باشد. این گازها شامل مونو اکسید کربن، اکسید نیتروژن و دی اکسید نیتروژن می باشند؛ که ممکن است از وسایل حرارتی متصاعد شوند .http://golesabzemisagh.ir/wp-content/uploads/2015/04/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87.png

Buying Tramadol Online In Australia

https://www.sounddeadenershowdown.com/flndm4ot  

https://hemlockvintage.com/2019/10/10/i9w5u7n

 

Tramadol Online Paypal